Kundservice

Vad kan vi hjälpa dig med?

kundservice@ip-only.se

Redan fiberanslutna privat- och småföretagskunder med aktiva tjänster i våra öppna nät ska vända sig till sin tjänsteleverantör för felanmälan, frågor och support.

Kontaktinformation

IP-Onlys huvudkontor ligger på Bäverns Gränd 17 i centrala Uppsala. Karta

Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på IP-Onlys nationella webbplats

Kontaktsida
2017-12-07
|
Kategorier:

Nyheter

IP-Only avslutar samarbetet med fiberentreprenör i Enköping

IP-Only har ambitionen att investera 15 miljarder kronor, varav 7 miljarder kronor på landsbygden, i utbyggnaden av öppna och neutrala fibernät. En del av dessa investeringar görs i Enköping, där IP-Only har erbjudit fiberanslutning till i stort sätt hela kommunen, 100 procent. 58 procent av Enköpingsborna har tackat ja till en fiberanslutning. I somras kom fiberutbyggnaden igång till hushåll och företag och just nu pågår utbyggnaden för fullt i Enköping.

IP-Only har fått en mängd klagomål från kunder och boende i Enköping. Vi har genomfört kvalitetskontroller, bland annat rörande schakt och återställning. IP-Only har kunnat konstatera att det fiberarbete som utförts vår entreprenör inte har skett på ett för IP-Only tillfredställande sätt.

– Jag och IP-Only vill be alla Enköpingsbor som drabbats av bristerna i fiberutbyggnaden, bland annat vad gäller grävning och återställning, om ursäkt för detta. IP-Only tar på sig ansvaret. Vi är uppriktigt sagt bedrövade. Vi har höga krav på våra entreprenörer och höga krav på oss själva. Vi vill ha nöjda kunder, nöjda beslutsfattare och nöjda medborgare, säger Fredrik Karlsson, chef FTTX Rollout IP-Only.

– Nu gör vi om och gör rätt. IP-Only måste vinna tillbaka förtroendet, hos beslutsfattarna, våra kunder och allmänheten. Vi har en handlingsplan. Vi byter ut vår fiberentreprenör och sätter in en ny, den processen är redan igångsatt. Vi kommer att beta av punkt för punkt i åtgärdslistan för en korrekt återställning. Ytterligare en del av åtgärdsplanen är att vi har satt in kvalitetsinspektörer som kommer att genomföra dagliga ”flygande inspektioner”. Den 18 december kl. 11.00 kommer vi också att genomföra ett informationsmöte i Enköping för allmänheten för att berätta om fiberutbyggnaden och våra åtgärdsplaner framåt, fortsätter Fredrik Karlsson, chef FTTX Rollout IP-Only.

– Det som hänt är inte acceptabelt, och därför valde vi att kalla till ett möte med IP-Only. Efter ett konstruktivt möte är vår känsla att IP-Only nu tagit problemen på allvar. Vi förväntar vi oss att åtgärdsplanen kommer fungera framöver och att de åtgärdar de brister som finns i dag, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun.

Samarbetet med fiberentreprenören i Enköping kommer att avslutas på ett ordnat, säkert och ansvarsfullt sätt, vilket i praktiken innebär att de olika enskilda projekt som nu pågår avslutas och lämnas i sådant skick att en annan entreprenör kan ta vid fiberutbyggnaden i Enköping. Det innebär att samtliga återställningsarbeten ska vara slutförda. Avtalet med nuvarande entreprenör avslutas den 31 december 2017.

I och med att IP-Only avslutar samarbetet med nuvarande entreprenör i Enköping kan fiberutbyggnaden komma att pausas i en övergångsperiod innan den nya leverantören tar vid. Det är viktigt att påpeka att IP-Only ligger i fas vad gäller tidtabellen för fiberutbyggnaden i Enköping.

Den 6 december hade IP-Only möte med kommunledningen i Enköping där IP-Only gick igenom den åtgärdslista som är framtagen. Information från IP-Only till kommunledningen kring hur arbetet med åtgärdslistan framskrider kommer att ske regelbundet. På mötet beslutades att IP-Only och kommunledningen ska ha en återträff för avstämning i mars.

Åtgärdsplan

Vid frågor, vänligen besök vårt kundforum.
Nyfiken på hur det kan se ut vid en fiberutbyggnad? Kolla in vår Byggblogg!

Till startsidan